نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علت اوتیسم در بارداری
آلوپراگنانولون، هورمونی است که سطح آن در بدن زن باردار با افزایش مراحل بارداری افزایش می یابد.
کد: ۲۱۱۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹