نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بارداری مادران شاغل
زنان به من می‌گفتند که بارداری‌شان را تا سه‌ماهه سوم مخفی می‌کنند و لباس‌های گشاد می‌پوشند تا حاملگی شان را پنهان کنند.
کد: ۲۱۹۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


امروزه زنان چنان نقش پررنگی د‌ر زند‌گی اجتماعی و مشاغل مختلف د‌ارند‌ که گاهی نمی‌توانند‌ حتی برای مد‌تی کوتاه کار خود‌ را تعطیل کنند‌.
کد: ۲۱۲۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


اگر مدت کوتاهی پس از بارداری کار کردن را متوقف کنید، زمان بیشتری برای تمرکز روی فرزندتان دارید.
کد: ۱۹۳۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


مادر شاغل بودن به معنی انجام ده ها وظیفه روزانه و مستمر است. پس سعی کنید روش مناسبی برای ایجاد توازن و تعادل میان کار و زندگی شخصی تان پیدا کنید.
کد: ۷۹۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


زنان بارداری که اکثرا به طور ایستاده کار می کنند، نظیر معلم ها و یا فروشنده ها، بیشتر در معرض زایمان کودکان کم جثه قرار دارند.
کد: ۷۸۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


رخی مشاغل در دوران بارداری مشکل ایجاد می کنند، مثل شغل هایی که نیاز به ایستادن طولانی دارند زیرا احتمال سقط و زایمان زودرس در این افراد بیشتر است.
کد: ۷۸۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱