نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه هماتوم در بارداری
من در هفته 5 بارداری خونریزی داشتم.
کد: ۲۱۲۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴