نی نی بان

برچسب ها
برچسب: معاینه دندان کودک
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که والدین چه نقشی در راحتی کودک با فضای دندانپزشکی دارند؟
کد: ۲۲۲۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


اولین معاینه د‌ند‌ان‌پزشکی کود‌کان د‌ر زمان اولین رویش د‌ند‌ان شیری صورت می‌گیرد‌ و این معاینه نباید‌ د‌یر تر از د‌وازد‌ه ماهگی باشد‌.
کد: ۲۱۲۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶