نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رابطه برای حاملگی
ممکن است شنیده باشید که برخی از پوزیشن های رابطه جنسی ، از جمله پوزیشن میسیونری، از دیگر پوزیشن ها برای بارداری بهتر هستند.
کد: ۲۱۲۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


گروهی از زنان می توانند زمان تخمک گذاری خود را پیش بینی کنند، اما بیشتر زنان به هیچ وجه، متوجه هیچ تغییری را در خود نمی شوند.
کد: ۲۱۲۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹