نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ورزش درمانی واریکوسل
توصیه می شود که در صورت وجود هر یک از این موارد شامل واضح بودن وریدهای واریسی کیسه بیضه، کاهش تعداد اسپرم و ناباروری دو ساله یا بیشتر و ناباروری غیر قابل توضیح بیمار تحت درمان قرار بگیرد.
کد: ۲۱۲۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱