نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هزینه عمل آزواسپرمی
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا درمانی برای آزواسپرمی وجود دارد؟
کد: ۲۱۳۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲