نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شرایط بچه دار شدن
داشتن بچه زمانی برای خانواده ها یک ضرورت بود، ولی به مرور روند و نگرشی در جوامع گوناگون شکل گرفت که این ضرورت را تحت الشعاع قرار داده و در خود حل کرد.
کد: ۲۱۲۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲