نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نشستن صحیح نوزاد
نشستن مرحله پیش از خزیدن است. یعنی ابتدا شیرخوار باید یاد بگیرد که گردن خود را کنترل کند، سپس بیاموزد که چگونه ستون فقرات خود را بدون کمک صاف نگه دارد.
کد: ۲۱۳۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴