نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بازی و ریاضی ابتدایی
اختلال یادگیری ریاضی به معنی عدم توانایی کودک در یادگیری و درک مفاهیم و موضوعات مربوط به ریاضی است.
کد: ۲۱۳۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵