نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علت اگزمای پوستی
اگزما می تواند به صورت لکه های قرمز و پوسته روی پوست نوزاد ظاهر شود، این موضوع قابل درمان است.
کد: ۲۱۳۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


از آنجایی که درماتیت ها انواع گوناگون و شیوع فراوانی در میان بیماری های پوستی دارند و تشخیص هر کدام از آن ها برطبق معیارهای خاص خود است. شناخت دقیق تظاهرات آن ها می تواند نقش بسیار مهمی در تشخیص و درمان این گروه از بیماری ها داشته باشد.
کد: ۷۲۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


اگزمای آتوپی Atopic Dermatitis به عنوان نوعی بیماری پوستی اغلب به صورت ضایعات پوستی خارش دار شناخته شده است. این ضایعات می تواند گسترده یا به مناطق کمتر محدود شود.
کد: ۶۹۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹