نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کیست مثانه نوزاد
نوزادم 50 روزه است و کیست مثانه دارد.
کد: ۲۱۳۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶