نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شکل مدفوع نوزاد
نوزادم از شیر خودم تغذیه میکند و مدفوعش آبکی شده است.
کد: ۲۱۳۳۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶