نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بیماری متابولیکی نوزادان
فنیل‌کتونوری بیماری اتوزومال مغلوب و متابولیک ارثی است که به علت جهش‌هایی که در ژن PAH ایجاد می‌شود، بروز پیدا می‌کند.
کد: ۲۱۳۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶