نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مسمومیت شیمیایی در کودکان
کودکان زیر پنج سال، پرخطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند و در این میان والدین در هنگام بیماری کودکان خود مراقب باشند.
کد: ۲۱۳۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸