نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بیماری آندومتریوز رحم
آندومتریوز در لغت به معنای وجود غدد آندومتریال و استرومای رحم در بیرون از آندومتر و عضله رحم است.
کد: ۲۱۷۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


بافت آندومتریال به آنچه که به نام های ندول­ ها، تومورها، لزیون ها (Lesion) کاشته ها (Implants) یا ضایعات (Growths) نامیده می شوند، تبدیل می گردد.
کد: ۲۱۳۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸