نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علت جوش نوزاد
جوش صورت نوزاد ممکن است همراه با قرمزی و التهاب باشد یا بسیار ریز و سفید رنگ.
کد: ۲۱۳۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹