نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سرویسیت رحم چیست
این بیماری اغلب از بیماری‌های آمیزشی زنان است و علل عفونی دارد ولی گاه علل غیر عفونی مانند حساسیت به مواد اسپرم کش دارد.
کد: ۲۱۳۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹