نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لکه بینی بعد از ورزش
گاهی اوقات بعد از ورزش کردن لکه خون میبینم و چند روز بعد از اقدام احساس سنگینی و درد خیلی خفیف در کمر احساس می کنم.
کد: ۲۱۸۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


من ورزش میکنم و در طول روز لکه بینی دارم.
کد: ۲۱۴۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸