نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اهداف موسیقی کودک
یکی از اجزای بسیار مهم هوش انسانی، توانایی و قابلیت و استعداد موسیقی در کودک و ارتباط او با صدا و بقیه فعالیت های هنری است.
کد: ۲۱۴۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳