نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ایجاد انگیزه در کودکان
به عنوان والدین یک کودک، شما بزرگترین هوادار و تشویق کننده فرزند خود هستید. آن ها کارهایی را انجام می دهند تا شما را وادار به تشویق کنند.
کد: ۲۲۱۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵


به‌ عنوان پدر و مادر، کلی هزینه تحصیل فرزندمان می‌کنیم تا برای کسب موفقیت‌هایش در ‌آینده سرمایه‌گذاری کرده باشیم.
کد: ۲۱۴۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴