نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استرابیسم کودکان چیست
هر چشم دارای ۶ عضله خارجی است که عضلات برون چشمی نامیده می‌شوند و موقعیت وضعی و حرکات چشم را کنترل می‌کنند.
کد: ۲۱۵۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰