نی نی بان

برچسب ها
برچسب: حاملگی زمان پریودی
در پدیده ای به نام بارداری نهان مادر بعد از چندین و چند ماه متوجه بارداری خود می شود که البته هرماه نیز خون ریزی قاعدگی وجود داشته است.
کد: ۲۱۵۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴