نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خونرسانی کم به جنین
من در هفته 33 بارداری هستم و خونرسانی به جنین کم است.
کد: ۲۱۵۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶