نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر عباس مدنی
نوزادم دو ماهه است و موقعی که بغلش میکنم دستش کبود میشود.
کد: ۲۱۶۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


نوزادم 45 روزه است و دستش کبود شد.
کد: ۲۱۵۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰