نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فعالیت فیزیکی کودکان
بچه ها باید از کودکی و شیرخوارگی، ورزش و فعالیت های فیزیکی را شروع کند و هنگامی که راه می افتند، فعالیت های فیزیکی را به نحو صحیح و به مقدار متناسب انجام دهند.
کد: ۲۱۶۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳