نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علت ترشح از پستانها
از پستان هام ترشح غلیظ و زرد رنگ بیرون میاد که یا مثل شیره، یا مثل آغوز.
کد: ۲۲۰۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


از پستان چپم شیر خارج میشود و آزمایش پرولاکتین انجام دادم.
کد: ۲۱۶۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱