نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه فولکول تخمدان
من سونوگرافی انجام دادم آیا نتیجه نرمال است؟
کد: ۲۱۷۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳