نی نی بان

برچسب ها
برچسب: عوارض شربت سیپروهپتادین
یکی از داروهایی که امروزه به عنوان داروی افزایش اشتها تجویز می‌شود، سیپروهپتادین یا همان راسیپ است.
کد: ۲۱۷۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵