نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کلینیک دنداپزشکی زهره
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که عصب کشی دندان کودکان چگونه است؟
کد: ۲۱۷۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که زمان رویش دندانهای شیری چه موقع است؟
کد: ۲۱۷۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱