نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بیمارستان تخصصی بازرگانان
بیمارستان تخصصی بازرگانان یکی از بیمارستان های بخش خصوصی در تهران است که بخش هایی مانند زایمان و جراحی را داراست.
کد: ۲۱۷۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴