نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هماتوم ساب کوریونیک
هفته هفتم بارداری هستم، توی سونو نوشته جنین دارای heart rate منظم 126 هست و هماتوم ساب کوریونیک به ضخامت ۵ میلی.
کد: ۲۱۷۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹