نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مجرای دفع ادرار
بیشتر از یک ساله فیستول واژن دارم و از مجرای واژن ادرار میکنم. آیا باردار میشم؟
کد: ۲۱۸۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵