نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سمعک برای نوزادان
حس سامعه که نام دیگر آن حس شنوایی است، یکی از اصلی ترین و مهم ترین حواس موجود در بشریت است.
کد: ۲۱۸۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳