نی نی بان

برچسب ها
برچسب: پیشگیری از شیوع کرونا
از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید و آن را پس از پایان خرید به شیوه‌ای که دست شما به سطح خارجی دستکش کشیده نشود از دست درآورید.
کد: ۲۱۹۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


در هنگام شیوع کرونا، رعایت یک سری نکات هنگام برگشت از خرید و تهیه وسایل مورد نیاز برای منزل، ضروری است.
کد: ۲۱۸۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران اصولی را برای رعایت نکات بهداشتی کرونا در پمپ های بنزین منتشر کرده است. 
کد: ۲۱۸۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱