نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نکات بهداشتی کرونا
کرونا ویروس در شرایط انجماد پایدار بوده و حتی می تواند تا دو سال زنده بماند.
کد: ۲۱۸۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷