نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فولیلکول ریز تخمدان
تست قبل از بارداری انجام دادم، در تخمدان چپ 6 فولیکول با حداکثر قطر 5 میلی متر و در تخمدان راست 4 فولیکول با حداکثر قطر 6 میلی متر هست.
کد: ۲۱۸۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹