نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فتق نافی در بارداری
بسیاری از زنان هرگز هیچ درد نافی را تجربه نمی کنند، در حالی که برخی از درد در طول بارداری خود شکایت می کنند.
کد: ۲۱۸۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵