نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شرایط آزمایش خون
آزمایش‌دهنده باید با شرایط و آمادگی کامل به آزمایشگاه بیاید و «شرایط لازم برای نمونه گیری» را داشته باشد.
کد: ۲۱۸۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶