نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مادران شیرده شاغل
بسیاری از مادران شاغل با اینکه دوست دارند خود به نوزادشان به صورت مستقیم شیر بدهند اما امکان این کار را ندارند.
کد: ۲۱۹۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳


تا زمانی که مرخصی زایمان مادران برای استفاده از مرخصی 9 ماهه تامین بودجه نشود این سازمان طبق قانون به مادران شیرده 6 ماه مرخصی می دهد.
کد: ۶۷۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲