نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استفاده از ماسک جراحی
اگر قصد دارید که از بیمار مبتلا به کرونا مراقب کنید، بهتر است که ماسک جراحی بزنید.
کد: ۲۱۹۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵