نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اگزما پوستی کودک
سه روزه که روی دست های پسرم از کتف تا مچ دست پر از جوش های قرمز شده.
کد: ۲۱۹۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸