نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دوره منظم پریود
دوره هام تقریبا منظم و ۳۰ روزه است، دیروز باید پریود میشدم و نشدم. امروز بی بی چک زدم منفی بود. هیچ علامت بارداری هم ندارم.
کد: ۲۲۰۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷