نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رابطه در زمان پریودی
من در روز چهارم قاعدگیم رابطه کنترل نشده داشتم، ولی دوازده سیزده ساعت بعد قرص اورژانسی خوردم.
کد: ۲۲۷۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در روز اول پریود رابطه داشتم که دو روز خونریزی سنگین و در روز سوم و چهارم لکه بینی داشتم.
کد: ۲۲۱۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


در روز سوم قاعدگی رابطه محافظت نشده داشتم، احتمال باداری چقدر است؟
کد: ۲۲۰۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


در روز ششم پریودی در حالی که هنوز خونریزی داشتم، رابطه محافظت نشده داشتم با همسرم، میخواستم ببینم امکان بارداری هست؟
کد: ۲۲۰۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱