نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نبض داخل شکم
حدود یک ماه بیشتره که حس میکنم توی شکمم و زیر شکمم بعضی وقتا یه چیز میترکه یا می لرزه.
کد: ۲۲۰۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳