نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تهیه میلک شیک نوتلا
در هنگام تهیه نوشیدنی میلک شیک نوتلا از یخ استفاده نکنید. برای خنک کردن این نوشیدنی باید آن را در فریزر بگذارید.
کد: ۲۲۰۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵