نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایشگاه پاتوبیولوژی آفاق
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آفاق ، دارای بخش های ناباروری، بیوشیمی، میکروب شناسی، پاتولوژی، بالینی و مولکولی است.
کد: ۲۲۱۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷