نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کتاب موزی که می خندید
کتاب «به به»، داستان تصویری کرمی است که گرسنه‌است؛ گرسنه‌ گرسنه. به گیلاس قرمزی می‌رسد و می‌گوید: به به چه قرمز!
کد: ۲۲۱۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰