نی نی بان

برچسب ها
برچسب: طبع ذرت بو داده
ذرت بو داده نوعی از هسته ذرت است که در هنگام پختن به شدت گسترش می یابد و پف می کند.
کد: ۲۲۱۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷