نی نی بان

برچسب ها
برچسب: میزان آهن کودکان
پسرم ۱۵ ماهشه، دکتر گفت فقر آهن داره، قطره لیپوزوفر بهش داد. به نظرتون چیکار کنم زودتر آهن خونش بالاتر بیاد؟
کد: ۲۲۲۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴